Czy można utracić tylko to, co posiadaliśmy?

Czy zniszczeniu ulega wyłącznie materia, czy również idee, koncepcje? Czy stratą jest to, że wraz ze śmiercią człowieka znika jego potencjał twórczy? Jak oszacować wartość dzieł, które z powodu wojny nie powstały?

Historycy z zasady unikają rozważań o alternatywnych scenariuszach przeszłości. Czasami jednak ćwiczenie takie otwiera nas na nowe interpretacje, uzmysławia istnienie czynników pomijanych przy tradycyjnym podejściu, w rezultacie pozwala na bardziej zniuansowane oceny.

Mam nadzieję, że tegoroczna edycja Festiwalu Kultury Utraconej skłoni nas do refleksji nad wpływem wojny na polską kulturę, nad dorobkiem artystów, których twórczość – a czasem i życie – została brutalnie przerwana. Śmierć Stanisława Ignacego Witkiewicza zastała go w momencie, w którym był już twórcą spełnionym. Wciąż jednak mógłby wiele dokonać. Poległy w powstaniu warszawskim Krzysztof Kamil Baczyński, inaczej niż Witkiewicz, był dopiero na początku swojej poetyckiej drogi,
a i tak należy do grona najważniejszych polskich twórców XX w. W końcu, nie wiemy, jaką formę przybrałyby dzieła Zofii Stryjeńskiej, Henryka Warszawskiego czy Władysława Broniewskiego, gdyby nie długi cień wojny.

Czy zatem do wojennych rozliczeń włączyć należy przerwany lub zaburzony proces twórczy polskich malarzy, dramaturgów, pisarzy, poetów, kompozytorów? Nienapisane wiersze i książki, niezagrane spektakle i koncerty, nieskomponowane piosenki – czy można je wpisać w rejestr bezzwrotnych, okupacyjnych strat? Odpowiedzi na te pytania każdy uczestnik Festiwalu Kultury Utraconej może udzielić sobie sam.

 

Prof. dr hab. Rafał Wnuk

Harmonogram 2024

18.05

Gdańsk-Wrzeszcz, al. Grunwaldzka 127

pol_fiol-1.png

Odsłonięcie Muralu

autorstwa dr. Marcina Czai

19.05 godz. 18:00

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, sala konferencyjna

pol_nieb.png

Pokaz filmowy z muzyką na żywo i prelekcją

Bestia (1917 r.)

Orkiestra Ludwika Sarskiego 

dr hab. Krzysztof Kornacki

26.05 godz. 16:00

Gdańsk, Długi Targ / Zielona Brama

pol_zol.png

Spektakl w przestrzeni miasta

DROM – ścieżkami Romów

Teatr Migro

31.05 godz. 20:00

Muzeum II Wojny Światowej, scena plenerowa

pol_ziel.png

Koncert

XX

Adam O.S.T.R. Ostrowski

1.06 godz. 16:00

Muzeum II Wojny Światowej,

sala konferencyjna

pol_zol.png

Spektakl rodzinny

Ale kino
Teatr Lalek Guliwer z Warszawy

15.06 godz. 20:00

Studio Solidarity of salsa, ul. Elektryków 4, Gdańsk

pol_fiol-1.png

Koncert 

Potańcówka
Mała Orkiestra Dancingowa

Poprzednie edycje festiwalu

© All Rights Reserved.